Spoločnosť HEITEC Slovensko, spol. s r.o. so sídlom v Drietome patrí do 21 člennej skupiny, ktorá vytvára zastúpenie v niekoľkých krajinách Európy.

 

Spoločnosť HEITEC Slovensko, spol. s r.o. sa zameriava na komplexné riešenia na klúč v oblastiach, ktorými sú:

 

  • Automatizácia strojov a procesov (automobilový, elektrotechnický, strojársky, farmaceutický priemysel)
  • Vývoj meracej a testovacej techniky
  • Vývoj aplikačného softvéru
  • Služby v oblasti projektovania elektrotechnických zariadení
  • Služby v oblasti projektovania mechanických častí zariadení
  • Služby v oblasti programovania PLC systémov

 

 

Spoločnosť HEITEC Slovensko, spol. s r.o. začala svoju činnosť v apríli 1996, ako súčasť koncernu spoločností HEITEC AG so sídlom v Erlangene. Koncern HEITEC AG bol založený Richardom Heindlom v roku 1984.

 

Celá skupina spoločností Heitec zamestnáva viac než 1000 zamestnancov prevažne v inžinierskych a technických pozíciách. V našej spoločnosti v súčasnosti pracuje 30 zamestnancov.

 

  • Hllavnou filozofiou našej spoločnosti je dôsledná orientácia na zákazníka a jeho potreby.
  • Kladieme dôraz na flexibilitu pri plnení  jeho požiadaviek.
  • Spokojnosť zákazníka je pre nás najdôležitejším cieľom.