ISO 9001 : 2015Spoločnosť HEITEC Slovensko, spol. s r.o. má vo svojom riadení implementovaný systém riadenia kvality ISO 9001.