HEITEC ponúka inovatívne riešenia v oblasti automatizácie technologických procesov v mnohých oblastiach priemyslu.

Tím inžinierov z oblasti strojného inžinierstva, elektrotechniky a riadenia pracuje pri dosiahnutí spoločného cieľa – spokojnosť zákazníka.

Pre úspešnú realizáciu projektu ponúkame zákazníkovi komplexné riešenie úlohy, ktoré zahŕňa niekoľko fáz:

  • Analýza projektu je dôležitá pre stanovenie riešenia, ktoré maximálne vyhovuje požiadavkám zákazníka

  • Projektovanie elektrických a mechanických technologických celkov, vďaka našim skúsenostiam z predchádzajúcich projektov, prináša do projektov sofistikované myšlienky a riešenia. Pri projektovaní využívame vývojové prostredia, ktorými sú Solidworks 3D CAD, Eplan P8.3

  • Programovanie predstavuje dôležitú časť, pri ktorej kladieme dôraz najmä na moderné riadiace systémy, umožňujúce spoľahlivé riadenie stroja a užívateľsky prívetivé rozhranie človek-stroj. Využívame najmä vývojové prostredia ako TIA portal v13, Step 7 v5.5, Wincc flexible 2008, RS logix 5000, FT view, Indraworks.

  • Inštalácia projektu zahŕňa kompletnú výrobu, revíziu zariadenia a dodanie k zákazníkovi

  • Dokumentácia pre zákazníka k realizovaným projektom zahŕňa všetky potrebné návody, mechanické a elektrotechnické výkresy celkov, pneumatické, hydraulické plány, zoznam náhradných dielov, dokumentácia softvéru. V prípade potreby vieme do dokumentácie zakomponovať aj individuálne požiadavky.

  • Školenia obsluhy sú samozrejmosťou pre efektívne uvedenie odovzdaných zariadení do prevádzky. Školenia je možné na základe individuálnych požiadaviek aj v oblastiach mimo realizovaných projektov.

  • Technická podpora je samozrejme k dispozícii formou záručného servisu. Po vzájomnej dohode so zákazníkom môže byť zabezpečená formou do prevádzky procesu.