Kompaktné skrinky, široký okruh aplikácií.

Ako doplnok ku AdvancedTCA štandardu, bola vytvorená špecifikácia MicroTCA mTCA.x, ako kompaktná verzia pre rôznorodé aplikácie. MicroTCA ponúka štandardizovanú modularitu, kompaktný dizajn a vysokú škálovateľnosť. Navyše, konzistentná platformová stratégia znižuje čas uvedenia na trh. Kedykoľvek je potrebný ultra rýchly prenos alebo uloženie dát, sú systémy MicroTCA prvou voľbou. Toto platí nielen pre telekomunikačné aplikácie ale aj pre priemyselné riadiace systémy alebo medicínsky inžiniering. Rozvádzačové skrinky HEITEC ponúkajú kompletné „know-how“ pre profesionálne zakrikovania elektronických komponentov – pre MicroTCA-, CPCI-, VME- a pre zákazníkove špecifické aplikácie. Náš okruh služieb zahŕňa kompletný “plug & play”, vrátane zberníc, napájaní a efektívnych chladiacich systémov.