HEITEC realizuje projekty v oblasti automatizovaného testovania výrobkov podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

Vykonávame meranie a reguláciu rýchlostí, teplôt, prietokov, tlakov, vzdialeností, simuláciu podmienok reálnej prevádzky výrobkov, spracovanie meraných veličín, zber a prevod dát, počítanie výrobkov, sledovanie a vyhodnocovanie ich kvality.